Till innehåll på sidan

Specialpedagogiskt Café

Tema UDL Universell Design för Lärande

Under kvällen fördjupar vi oss i ett inkluderande förhållningssätt och hur UDL, Universell Design för Lärande kan bidra till ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar.

UDL är ett koncept från USA som utgår från principer och riktlinjer som är baserade på forskning om utbildnings- och neurovetenskap. De tre grundprinciperna innebär att skolan ska:

  • Erbjuda olika sätt för att skapa intresse
  • Erbjuda olika vägar till lärande
  • Främja elevers lärprocesser och möjlighet att uttrycka sin kunskap

Ta del av historien bakom UDL, hur det sprids i svenska skolor och hur skolor kan använda sig av UDL i sin verksamhet.

Skoldatateket presenterar också det stöd som skolor erbjuds för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Tillfällen för Specialpedagogiskt Café
Datum: Tid: Anmälan:
Inställt i höst, nytt datum för våren kommer 17.00 - 20.00  

 

Dela:
Kategorier: