Specialpedagogiskt Café

Tema: Digitala verktyg för ökad tillgänglighet och delaktighet

På Pedagogiskt café den 16 oktober har vi tema: Digitala verktyg för ökad tillgänglighet och delaktighet. Det blir en kväll med spännande innehåll, trevligt mingel och god mat! Varmt välkommen att anmäla dig här:

Datum: Tid: Anmälan:
Onsdag 16 oktober 17.00 - 20.00 Anmäl dig här

Skoldatateket Stockholm 
Skoldatateket Stockholm är en centralt finansierad resurs för dig som arbetar i stadens kommunala grundskolor. Under kvällen får du se ett axplock av vår verksamhet.

Ny central licens på läs- och skrivverktyg
Från och med hösterminen 2019 har samtliga elever och personal (från förskoleklass till gymnasium) tillgång till läs- och skrivverktyg via Claro Software. Marcus Alvarsson från Svensk Talteknologi presenterar utbudet som fungerar på alla stadens valbara digitala enheter. 

AV1 - Barnets ögon, öron och röst i klassrummet
No-Isolation presenterar AV1, en kommunikationsrobot som kan delta i klassrumsundervisningen i barnets ställe. AV1 kan hjälpa långtidssjuka barn att hålla kontakten med skolan och hänga med i undervisningen. I staden pågår testning på några utvalda skolor.

 

 

Dela:
Kategorier: