Skapa en tillgänglig lärmiljö, Workshop

Ta del av hur digitala och alternativa verktyg på olika sätt kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö. Det finns olika vägar att nå målen och i läroplanen beskrivs att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla elever.

På den här kursen får du prova praktiskt och se goda exempel. Dessutom får du möjlighet att låna verktyg för att testa på din skola. Fokus läggs på verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter, stöd till nyanlända elever, kognitivt stöd samt alternativa sätt att visa och ta till sig kunskap.

  • Skriv med ljudande tangentbord
  • Läsa med öronen
  • Skriv med rösten
  • Skriv på annat modersmål
  • Olika typer av ljudförstärkning i klassrummet
  • Olika tidshjälpmedel
  • Formativa arbetssätt i klassrummet
  • Multimodalitet
  • Bildstöd

Målgrupp: Specialpedagoger och pedagoger, F–åk 9

Tid: 9 timmar totalt

  Datum: Tid: Anmälan:
Kurs 1      
   Tillfälle 1:1 Onsdag 30 januari 13.00 - 16.00 Anmäl dig här
   Tillfälle 1:2 Onsdag 20 februari 13.00 - 16.00  
   Tillfälle 1:3 Onsdag 20 mars 13.00 - 16.00  

Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kronor. 

Plats: Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen

Information: skoldatateket@stockholm.se

Besök oss även på: facebook.com/skoldatateket

Dela: