Specialpedagogiskt Café

Nästa Specialpedagogiska café:

Datum: Tid: Anmälan:
Onsdag 27 mars 17.00 - 20.00 Kommer snart

Skoldatateket Stockholm arbetar för att sprida kunskap om alternativa och digitala lärverktyg i en inkluderande lärmiljö. Under kvällen berättar vi om vår verksamhet och vi har även två gästföreläsare som presenterar sina respektive verktyg. Sofia Norén från LegiLexi och Martin Tiberg från Alla kan skriva.

Datum: Tid: Anmälan:
Onsdag 3 oktober 17.00 - 20.00 Anmäl dig här

Kvällens program:
17.00-18.15 Lyssna till LegiLexi (åk 1-3) eller Alla kan skriva (åk 4-9)
18.15-19.00 Mingel och mat
19.00-19.30 Skoldatateket presenterar sin verksamhet
19.30-20.00 Besök Studion, Skoldatatekets visningslokal

LegiLexi – för pedagoger åk 1-3
Vill du bli LegiLexi lärare? Det är kostnadsfritt och enkelt att komma igång! LegiLexi är en stiftelse som arbetar för att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet. De erbjuder kompetensutveckling och stöd för pedagoger med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Läs mer på http://www.legilexi.org 

Alla kan skriva – för pedagoger åk 4-9
Vill du testa skriv- och lärverktyget Invigos? Det utvecklas i forsknings- och utvecklingsprojektet ALLA KAN SKRIVA. Syftet är att med språkutvecklande arbetssätt öka elevers skrivförmåga, motivation och måluppfyllelse i alla ämnen. Läs mer på: http://www.alla-kan-skriva.se/ och https://www.invigos.se/    

Skoldatateket startar även en pilot tillsammans med Invigos den 8/10. Läs mer/anmäl här: https://skoldatateket.stockholm.se/alla-kan-skriva-delta-i-pilot

 

Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 konor.

Plats: Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen

Information: skoldatateket@stockholm.se

Besök oss även på: facebook.com/skoldatateket

Dela:
Kategorier: