Låneverksamhet

Kolla in vår lista på artiklar vi lånar ut här.

Hos Skoldatateket Stockholm kan du som pedagog låna och prova olika alternativa verktyg. Det kan underlätta och motivera inför ett inköp, att i förväg få prova på om ett verktyg kan vara till hjälp för en elev. Vi lånar t ex ut tidshjälpmedel, sittkuddar och smarta telefoner att använda som t ex Daisyspelare.

Vi erbjuder även lån av Ipad till grupper och enskilda elever. Syfte är funktions- eller ämnesinriktat, för att låneperioden ska bli givande och utvärderingsbar. Exempel på Ipadprojekt som vi genomfört är muntliga redovisningar i engelska, geometriprojekt i matematik och produktion av böcker, för elever med svenska som andraspråk.

Om du har frågor rörande vilket lärverktyg som vore lämpligt kontakta skoldatateket@stockholm.se eller telefon 08-508 32 930

Vid tekniska frågor kring lärverktyg som ni lånat eller frågor rörande lån kan ni kontakta Peder Krebs per e-post eller telefon.

Dela: