Låneverksamhet

Hos Skoldatateket Stockholm kan du som pedagog låna och prova olika alternativa verktyg. Det kan underlätta och motivera inför ett inköp, att i förväg få prova på om ett verktyg kan vara till hjälp för en elev. Vi lånar t ex ut tidshjälpmedel, sittkuddar och smarta telefoner att använda som t ex Daisyspelare.

Vi erbjuder även lån av Ipad till grupper och enskilda elever och då med ett tydligt syfte, funktions- eller ämnesinriktat, för att låneperioden ska bli givande och utvärderingsbar. Exempel på Ipadprojekt som vi genomfört är muntliga redovisningar i engelska, geometriprojekt i matematik och produktion av böcker för elever med svenska som andraspråk.

Genom att söka i WinBiB kan ni se vad som finns till utlåning samt vad som finns inne. För att se vad som finns skriver ni in "%" i sökfältet. Därefter klickar ni på "sök".

Kontakta skoldatateket@stockholm.se för mer information.

Dela: