Kurser vi erbjuder

Skoldatateket tar emot arbetslag och anordnar workshops med fokus på elever i behov av stöd. Du får se och prova olika sätt att tillgängliggöra lärmiljön utifrån de resurser som finns tillgängliga i staden. Från Skoldatateket kan din skola även låna alternativa verktyg för att prova i klassrummet.

Läs mer om varje separat kurs i menyn. Är du osäker på vilken kurs som kanske passar dig kan ni alltid kontakta oss per telefon eller e-post.

Special

Pedagogiskt Café

Datum: Tid: Anmälan:
Onsdag 4 mars 17.00 - 20.00 Anmäl dig här

Språkutvecklande verktyg för elever med annat modersmål, Workshop

Datum: Tid: Anmälan:
Tisdag 10 mars 13.00 - 16.00 Anmäl dig här
Onsdag 15 april 13.00 - 16.00 Anmäl dig här

Läs och skriv- Olika sätt att ta till sig och förmedla text, Workshop

  Datum: Tid: Anmälan:
Ipad      
  Torsdag 19 mars 13.00 - 16.00 Anmäl dig här
Dator      
  Onsdag 18 mars 13.00 - 16.00 Anmäl dig här

Anpassa för elevers variationer, Workshop

  Datum: Tid: Anmälan:
Kurs 1      
   Tillfälle 1:1 Onsdag 29 januari 13.00 - 16.00 Anmäl dig här
   Tillfälle 1:2 Onsdag 19 februari 13.00 - 16.00  
Kurs 2      
   Tillfälle 2:1 Torsdag 13 februari 13.00 - 16.00 Anmäl dig här
   Tillfälle 2:2 Torsdag 5 mars 13.00 - 16.00  
Kurs 3      
   Tillfälle 3:1 Tisdag 24 mars 13.00 - 16.00 Anmäl dig här
   Tillfälle 3:2 Tisdag 14 april 13.00 - 16.00  
Dela: