Ipad som stöd för nyanlända elever, Workshop

Möter du nyanlända elever och elever med ett annat modersmål?  

En ipad kan vara ett värdefullt verktyg i mötet med det svenska språket. Funktioner som diktering och uppläsning vid skrivning och appar för översättning är till stor hjälp. Ipaden kan även anpassas och användas på elevens eget modersmål och det finns många smarta funktioner som du utan kostnad kan aktivera. Du får också tips på multimodala arbets- och redovisningssätt som också kan vara gynnsamma för kunskapsinhämtande och dokumentation. 

Målgrupp: Specialpedagoger och annan pedagogisk personal, i grund- och grundsärskola.

Datum: Tid: Anmälan:
Onsdag 4 september 13.00 - 16.00 Datum passerat
Måndag 21 oktober 13.00 - 16.00 Anmäl dig här

Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kronor.

Plats: Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen

Information: skoldatateket@stockholm.se

Besök oss även på: facebook.com/skoldatateket

Dela: