Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter, åk 3-9, Workshop

På denna workshop får du se och prova hur en ipad kan användas både för träning och kompensation av elevernas läs- och skrivförmåga. En ipad är ett bra läs- och skrivverktyg för alla elever då de kan få texter upplästa eller utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning och ordprediktion. Det är också lätt att omvandla text på papper till uppläsningsbar och redigerbar text.

Du får också se de inbyggda utbildningsverktygen i Office 365 som fungerar i webbläsaren på dator och ipad. Här finns många nya funktioner som på olika sätt underlättar läsning av text. Till exempel kan texten fokuseras med en digital läslinjal eller delas upp i ordklasser och stavelser. 

Målgrupp: Specialpedagoger och annan pedagogisk personal, i grund- och grundsärskola.

Datum: Tid: Anmälan:
Måndag 7 oktober 13.00 - 16.00 Datum passerat
Torsdag 14 november 13.00 - 16.00 Anmäl dig här

Kostnad: Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 350 kronor. 

Plats: Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen

Information: skoldatateket@stockholm.se

Besök oss även på: facebook.com/skoldatateket

Dela: