Till innehåll på sidan

Få koll på stadens centrala licenser

Har dina elever tillgång till bildstöd, talsyntes, rättstavningsstöd, inlästa läromedel, studiehandledning på modersmål, träning via Lexia och får arbeta med digitalt berättande?

Har dina elever tillgång till bildstöd, talsyntes, rättstavningsstöd, inlästa läromedel, studiehandledning på modersmål, träning via Lexia och får arbeta med digitalt berättande?

Skoldatateket och Digitala lärresurser bjuder under hösten 2020 in till tillfällen där du får lära dig om de program som staden har centrala licenser för och på vilket sätt de kan göra skillnad för elever.

24 augusti
14:30 - 16:00
Lexia och Provia - Sanoma

 

Lexia består av språkförstärkande övningar och är ett webbaserat program som under de senaste åren har utvecklats. Lärare kan planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna. Provia består av normerande tester inom olika språkliga områden.

Länk till anmälan på utbildningsplattformen

27 augusti
​14:00 - 16:00
Claro Valfrihet – Svensk talteknologi
Rättstavningsstöd - Oribi

 

Licensen Claro Valfrihet inkluderar flera läs- och skrivverktyg såsom talsyntesprogram, skannings-funktion, tankekarts- och källhanteringsprogram. Denna eftermiddag fokuserar Svensk talteknologi främst på talsyntesfunktioner i dator och Ipad och varför eleverna bör ha tillgång till verktygen.

Oribi erbjuder rättstavnings-och språkstöd. Med programmen Stava Rex och SpellRight samt appen Oribi Writer får eleverna tillgång till en rättstavnings-funktion som rättar grava stavfel, lättförväxlade ord och vissa grammatiska fel.

Länk till anmälan på utbildningsplattformen

1 september
​14:30 - 16:00
ILT – Inläsningstjänst och Begreppa

 

ILT erbjuder alla elever inlästa läromedel som komplement till textboken i undervisningen. Elever och lärare får även tillgång till lättlästa böcker i form av skönlitteratur och böcker på andra språk. I tjänsten ingår även Begreppa, en flerspråkig tjänst som kombinerar muntlig studiehandledning på elevens modersmål med korta filmer som förklarar nyckelbegrepp. Begreppas filmer gynnar alla elevers lärande!

Länk till anmälan på utbildningsplattformen

Ingress: 
Har dina elever tillgång till bildstöd, talsyntes, rättstavningsstöd, inlästa läromedel, studiehandledning på modersmål, träning via Lexia och får arbeta med digitalt berättande?