För att registreras som låntagare hos Skoldatateket Stockholm behöver du fylla i ett lånekontrakt. Det finns som PDF här nedan och fungerar som lånekort. Skriv ut det, fyll i och skicka tillbaka till oss med internposten. Meddela oss om du byter arbetsplats. Låntetiden är normalt fyra veckor. En del verktyg kan skickas med internposten men de flesta hämtas hos oss på Trekantsvägen 3, plan 5. När låneperioden är slut utvärderar du lånet på blanketten som även den finns nedan. Din utvärdering och dina synpunkter är viktiga för oss!

  • Lånekontrakt

    Kontrakt för utlåning av produkter och tillbehör.