Arbetslags- eller kollegievisning och föreläsningar

Vad kan din skola göra för att möta elevers olika förutsättningar?

På Skoldatatekets visningar får du veta mer om alternativa och digitala lärverktyg samt möjligheter att planera undervisning för alla elever. Låt hela kollegiet eller arbetslaget ta del av detta samtidigt och boka en egen visning hos Skoldatateket.

 

Vi erbjuder exempelvis kompetensutveckling inom följande temaområden:

  • Testa verktyg för koncentration och avskärmning.
  • Stöd i första läs- och skrivinlämingen.
  • Att läsa med öronen - om inlästa läromedel och talböcker.
  • Skanna in, läs upp och bearbeta text i både dator och Ipad - vi visar talsyntesprogrammen CD-ord och IntoWords.
  • Rättstavning med datorprogrammen Stava Rex och SpellRight samt appen Oribi Writer.
  • Ipad som stöd för nyanlända elever.
  • Bildstöd i klassmmmet.

Önskar ni en visning på er skola? Kontakta oss.

 

 

Vi kan även hålla föreläsningar inom olika områden. Kontakta oss med förfrågan om ni önskar ett sådant upplägg. Vi har vana att föreläsa kring olika teman som:

  • Den flerspråkiga paddan – Ipad som verktyg för nyanlända elever
  • Digitalt berättande – Vi visar på fina exempel från Ipadprojekt i stadens skolor
  • Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter – Se tips, inställningar och appar som underlättar i läs- och skrivutvecklingen

 

Målgrupp: Lärare och specialpedagoger åk 1-9

 

Datum och tid: Efter överenskommelse

Dela: