Till innehåll på sidan

Inbjudan

Alla kan skriva - delta i pilot?

 

Vill du testa ett nytt digitalt verktyg och arbeta språkutvecklande och formativt med vägledande undervisningsmetoder? HT18 inbjuds lärare i stadens kommunala skolor till en pilot tillsammans med forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva. 
Förutsättningar och intresseanmälan

 • Du undervisar i åk 4-9, valfritt ämne där elever skriver.
 • Du vill testa det digitala skriv- och lärverktyget Invigos.
 • Datorer eller Ipads finns på skolan. Du kan också ansöka om att ev låna iPads från Medioteket. Eleverna behöver ha tillgång till en egen enhet.
 • Du kan delta i de inplanerade mötena på Medioteket
  • Uppstartsmöte  – 8/10 kl 13-16
  • Avstämningsmöte – 22/10 kl 15-16
  • Redovisning – 19/12 kl 13-16
 • Till uppstartsmötet har du tänkt igenom en skrivuppgift t ex ett arbetsområde med skriftlig redovisning) som du vill genomföra med dina elever i början av HT2018.
 • Du har godkännande från rektor.

Var:
Medioteket/Skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5

När:
8 oktober kl 13.00-16.00

Anmäl dig här:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=115615

ALLA KAN SKRIVA är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där kommuner, entreprenörer och forskare arbetar tillsammans. Inom projektet bedrivs forskning om motivation, språkteknologi och språkutvecklande arbetssätt för att öka alla elevers skrivförmåga, motivation och måluppfyllelse i alla ämnen. Med stöd av forskningsresultaten utvecklas skriv- och lärverktyget Invigos. Arbetet samfinansieras av Riksbankens Jubileumsfond, Post- och telestyrelsen, Svenska Akademien och Vinnova. Mer info på: www.alla-kan-skriva.se

Vänliga hälsningar Skoldatateket Stockholm

Anmäl senast 1 oktober