Till innehåll på sidan

Pedagogiskt Café - Från röra och oro till struktur och trygghet

En del av Studion

Ipadvagn på skola

Start

Hos oss på Skoldatateket får du veta mer om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Bildstöd för texten "I tider med Coronavirus stöttar vi främst via Teams, sociala medier och mejl!""

Information med anledning av Coronaviruset

Skoldatateket följer Utbildningsförvaltningens riktlinjer och Folkhälso-­myndighetens rekommendationer. Vår verksamhet är i gång och anpassas efter de behov som skolorna har. Du eller ditt arbetslag kan boka en visning som vi genomför i Teams – det kan exempelvis handla om programmen/apparna vi har som central licens eller funderingar kring fjärr- och distansundervisning. Vi finns som vanligt också tillgängliga för frågor via mejl eller telefon.

Vi stöttar också med tips och information via vår Facebooksida och Instagram.

Facebook: https://www.facebook.com/skoldatateket/
Instagram: skoldatateket_stockholm
Mejl: skoldatateket@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 32 930

Via inspirerande visningar och workshops lär vi dig och dina medarbetare hur ni använder digitala verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Genom vår låneverksamhet får ni även möjlighet att testa olika verktyg inför ett eventuellt inköp.

Vår verksamhet är förfinansierad för dig som är anställd i någon av Stockholms kommunala grundskolor. Alla är självklart välkomna att ta del av den inspiration som finns på vår hemsida eller på Facebook.

Dela:

Få koll på stadens centrala licenser

Har dina elever tillgång till bildstöd, talsyntes, rättstavningsstöd, inlästa läromedel, studiehandledning på modersmål, träning via Lexia och får arbeta med digitalt berättande?

Ingress: 
Hos oss på Skoldatateket får du veta mer om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv.