Start

Hos oss på Skoldatateket får du veta mer om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Information med anledning av Coronaviruset

Skoldatateket följer Utbildningsförvaltningens riktlinjer och Folkhälso-­myndighetens rekommendationer. Vår verksamhet är i gång och anpassas efter de behov som skolorna har. Du eller ditt arbetslag kan boka en visning som vi genomför i Teams – det kan exempelvis handla om programmen/apparna vi har som central licens eller funderingar kring fjärr- och distansundervisning. Vi finns som vanligt också tillgängliga för frågor via mejl eller telefon.

Vi stöttar också med tips och information via vår Facebooksida och Instagram.

Facebook: https://www.facebook.com/skoldatateket/
Instagram: skoldatateket_stockholm
Mejl: skoldatateket@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 32 930

Via inspirerande visningar och workshops lär vi dig och dina medarbetare hur ni använder digitala verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Genom vår låneverksamhet får ni även möjlighet att testa olika verktyg inför ett eventuellt inköp.

Vår verksamhet är förfinansierad för dig som är anställd i någon av Stockholms kommunala grundskolor. Alla är självklart välkomna att ta del av den inspiration som finns på vår hemsida eller på Facebook.

Dela:

Få koll på stadens centrala licenser!

Skoldatateket och Digitala lärresurser bjuder under hösten 2020 in till tillfällen där du får lära dig om de program som staden har centrala licenser för och på vilket sätt de kan göra skillnad för elever.

24 augusti
Lexia och Provia - Sanoma

Lexia består av språkförstärkande övningar och är ett webbaserat program som under de senaste åren har utvecklats. Lärare kan planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna. Provia består av normerande tester inom olika språkliga områden.

Länk till anmälan på utbildningsplattformen

27 augusti
Claro Valfrihet – Svensk talteknologi
Rättstavningsstöd - Oribi

Licensen Claro Valfrihet inkluderar flera läs- och skrivverktyg såsom talsyntesprogram, skannings-funktion, tankekarts- och källhanteringsprogram. Denna eftermiddag fokuserar Svensk talteknologi främst på talsyntesfunktioner i dator och Ipad och varför eleverna bör ha tillgång till verktygen.

Oribi erbjuder rättstavnings-och språkstöd. Med programmen Stava Rex och SpellRight samt appen Oribi Writer får eleverna tillgång till en rättstavnings-funktion som rättar grava stavfel, lättförväxlade ord och vissa grammatiska fel.

Länk till anmälan på utbildningsplattformen

1 september
ILT – Inläsningstjänst och Begreppa

ILT erbjuder alla elever inlästa läromedel som komplement till textboken i undervisningen. Elever och lärare får även tillgång till lättlästa böcker i form av skönlitteratur och böcker på andra språk. I tjänsten ingår även Begreppa, en flerspråkig tjänst som kombinerar muntlig studiehandledning på elevens modersmål med korta filmer som förklarar nyckelbegrepp. Begreppas filmer gynnar alla elevers lärande!

Länk till anmälan på utbildningsplattformen

Ingress: 
Få koll på stadens licenser

Central licens på bildstöd

Varje skola ska utse en administratör och en pedagogisk nyckelperson (kan vara samma person). Information om detta har skickats till ITKP. Digitala lärresurer – Programbanken förser alla administratörer med inloggningsuppgifter (Widgit Online) och licensbevis med aktiveringskod (InPrint3).

För att komma igång med programmen använd dessa ”Komma igång-guider”:

Ingress: 
Vi har den stora glädjen att meddela att Stockholms stad från den här terminen erbjuder alla skolor tillgång till bildstöd genom Widgit Online och InPrint3.
Ingress: 
Hos oss på Skoldatateket får du veta mer om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv.